On-line ocenění vozu
Informace o autěZákazník (prodávající)

Pojištění ojetých vozidel

Pojištění vozidel patří k neodmyslitelné součástí každé koupě vozidla, ať již ojetého či nového.

Pojišťovna Generali

Uzavíráme zákonné a havarijní pojištění u pojišťovny Generali.

 • Zákonné pojištění musí mít každý účastník silničního provozu dle zákona o provozu motorového vozidla. Je možné převést Bonus až 55 % za bezeškodní průběh z předchozího pojištění.

Povinné ručení patří do kategorie pojištění odpovědnosti. Kryje tedy škody způsobené druhým, jak na majetku, tak na zdraví. Pojišťovna tedy z povinného ručení uhradí škody na poškozeném vozidle či jeho nákladu, na plotě či rodinném domku, na svodidlech, ekologickou havárii, trvalé následky zranění cestujících v cizím i vlastním vozidle atd. Povinné ručení naopak nekryje škody na vlastním vozidle. Od toho existuje havarijní pojištění, které může majitel uzavřít, ale nemusí.
Zákonné pojištění dle rozsahu výloh pojištění dělíme na:

 • STANDART: 35 mil. škody na zdraví a 35 mil. pro škody na věci a ušlý zisk
 • EXCLUSIVE: 70 mil. škody na zdraví a 70 mil. pro škody na věci a ušlý zisk

Havarijní pojištění
Havarijní pojištění je určeno k ochraně vozidla před škodami způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku havárie, odcizení, vandalismu či neoprávněného užití vozidla. Pokud budete mít uzavřeno havarijní pojištění, pojišťovna vám v uvedených případech vyplatí náhradu škody, kterou na vozidle utrpíte. Přestože havarijní pojištění není povinné, jeho uzavření je třeba vždy zvážit.
Při dopravní nehodě slouží havarijní pojištění ke krytí škod na vlastním automobilu. V případě zavinění druhou osobou je škoda hrazena z povinného ručení viníka. Plnění tedy nelze uplatnit ze svého havarijního pojištění, ale dojde k vyplacení náhrady z pojistné smlouvy povinného ručení osoby, která Vám způsobila škodu na vozidle.
Základní rizika havarijního pojištění
V podstatě existují čtyři rizika, proti kterým se můžete pojistit:

 • Havárie
 • Krádež
 • Zničení či poškození živlem
 • Zásah cizí osoby (vandalismus)

Pojišťovny nabízejí různé kombinace uvedených rizik a klient se může rozhodnout, proti kterým se chce pojistit. Jednotlivá rizika lze uzavírat buď jako komplexní pojištění tzv. Allrisk (havárie, živel, odcizení), a nebo v kombinaci (havárie + živel) nebo (odcizení + živel)
Připojištění k havarijnímu pojištění
Kromě základních existují i další vedlejší rizika, která je možné připojistit:

 • čelní sklo
 • zavazadla a věcí osobní potřeby
 • úraz přepravovaných osob
 • mimořádná výbava
 • náklady spojené s náhradním vozidlem

Výše pojistného

U havarijního pojištění není cena hlavním hlediskem pro posouzení, důležitější je kvalita pojištění. Ta se odvíjí od limitů plnění, které pojišťovna v případě pojistné události poskytne, kvality asistenčních služeb a rychlosti likvidace. Výše pojistného není odvislá jen od typu vozidla, jeho pořizovací ceny, ale ovlivňuje ji i mnoho dalších faktorů.

 • typ a značka vozidla
 • pořizovací cena vozidla
 • stáří vozidla (čím starší vozidlo, tím levnější pojistné)
 • zvolené riziko pojištění (odcizení, havárie, živel, kompletní)
 • zvolená spoluúčast (čím větší spoluúčast, tím levnější pojistné)
 • bydliště majitele vozidla (region)
 • frekvence platby
 • bezeškodní průběh předchozího pojištění

Kombinace havarijního pojištění a povinného ručení
Většina pojišťoven, které nabízejí povinné ručení, nabízí havarijní pojištění jako doplněk k pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla za zvýhodněných podmínek. Je proto výhodné pořizovat obě pojištění současně a zvážit možnost jejich sjednání u jedné pojišťovny. Uzavřením havarijního pojištění spolu s povinným ručením získáte nejen slevu na toto pojištění, ale lepší asistenční služby a další výhody.

Kontakt

Adresa

Sládkova ulice 
Ostrava, 701 00

Email

info@autobazarova.cz

Telefon

+420 724 232 279